Услови коришћења образовног портала www.masairasa.rs

Ови општи услови употребе односе се на све кориснике и све облике коришћења интернет стране www.masairasa.rs. www.masairasa.rs је образовни портал Издавачке куће KLETT д.о.о., Београд (у наставку понуђач услуге одн. интернет стране www.masairasa.rs). Општи услови се редовно допуњују и у сваком тренутку су у својој најновијој и важећој верзији у целокупном тексту доступни свакоме на интернет страни. Ако са овим општим условима или са делом ових општих услова нисте сагласни, позивамо вас да одмах прекинете приступ интернет страни.

Правила коришћења садржаја

Сви садржаји објављени на интернет страни www.masairasa.rs су власништво понуђача и/или његових партнера или уговорних сарадника одн. обележени су одговарајућим извором или аутором. Сва ауторска дела су обележена већ настанком и не треба их посебно обележавати. У укључена ауторска дела спадају између осталих изворни код, уређен структуром система, и сва писмена, сликовна, звучна и друга грађа. У складу са одредбама права интелектуалне својине, ауторски заштићеном материјалу није потребно додавати ознаке (нпр. ауторски заштићено, copyright, (c), итд.), већ је он заштићен самим настанком, а неовлашћеним лицима као таквим се забрањује даља репродукција, дистрибуција, праћење, јавно приказивање и емитовање и други облици коришћења ауторског дела.
Издавачкa кућa KLETT д.о.о. искључиви је власник робне марке www.masairasa.rs и из ње изведених назива. Понуђач задржава право да у случају утврђених кршења права интелектуалне својине предузме мере против прекршиоца у складу са законодавством. Копирање, дистрибуција или праћење било каквих информација без претходне дозволе од стране Издавачке куће KLETT д.о.о., није дозвољена. За дозволу за коришћење заштићеног материјала можете нам писати на адресу Издавачка кућа KLETT д.о.о., Маршала Бирјузова 3–5, 11000 Београд.

Спољашње везе

Интернет страна www.masairasa.rs може да садржи везе до различитих спољашњих сајтова, као што су, на пример, приступ другим интернет сајтовима, поједине стране или други извори. Не одговарамо за приступачност, садржај или грешке спољашњих веза.

Приватност и заштита података

Овај веб-сајт може да сакупља одређене податке о вашој посети, као што су назив понуђача интернет услуга ИП-адреса (Internet Protocol) преко које приступате интернету, датум и сат када приступате сајту, сајтови које посећујете на сајту и интернет адреса веб-сајта са кога сте непосредно дошли на наш сајт.
Регистрацијом на интернет сајту www.masairasa.rs дозвољавате да Издавачка кућа KLETT д.о.о., у циљу испуњавања или поштовања права из уговорног односа и непосредног маркетинга успостави, сакупља, води, користи, обрађује и чува личне податке корисника у базама личних података на неограничени временски период.
Било када можете путем електронске поште (podrska@klett.rs) или путем телефона (011/3348 384) да захтевате да ваше податке исправимо или да их за 15 дана трајно одн. привремено престанемо користити за намене непосредног маркетинга. Издавачка кућа KLETT д.о.о. обезбеђује заштиту личних података по Закону о заштити личних података.
Све послате личне податке регистрованих корисника понуђач ће користити или обелодањивати само за намене, због којих их је уз ваш пристанак сакупио, односно на захтев службених органа Републике Србије.
Прихватањем ових општих услова и коришћењем услуге корисници су сагласни да понуђач не може да обезбеди безбедност или приватност информација које се преносе преко интернет или електронске поште, и да понуђача неће сматрати одговорним за било шта у вези са употребом свих информација ове врсте од стране трећих лица.
Прихватањем општих услова корисници су сагласни да понуђач није одговоран за поступање трећих лица са информацијама које им шаљемо сами. Корисници који нису сагласни са таквим степеном обезбеђивања безбедности или приватности информација не могу да користе услуге интернет стране www.masairasa.rs.

Колачићи

Током претраживања по интернет страни www.masairasa.rs, заједно са садржајем датотека, на рачунаре корисника и регистрованих корисника преносе се и кратке текстуалне датотеке – колачићи (cookies). Колачићи садрже податке који су неопходни за правилан рад неких апликација на интернет страни, а истовремено корисницима омогућавају неке предности приликом употребе услуга. Корисник или регистровани корисник може подешавањем свог интернет претраживача да одреди да ли ће допустити коришћење колачића на појединој интернет страни или не. Више података о колачићима и њиховој употреби је на располагању у документацији и упутствима за употребу вашег претраживача.

Одговорност

Понуђач корисницима или регистрованим корисницима не гарантује да ће употреба услуга интернет стране www.masairasa.rs бити потпуно безбедна, непрекидна, увек на располагању, ни да ће оправдати њихова очекивања према интернет порталу. Понуђач исто тако није одговоран за телефонске и мрежне везе и услуге, укључујући покривање подручја или прекид везе. Понуђач није одговоран за било какву штету, укључујући штету насталу услед губитка података, губитка програма, трошкове повезивања, трошкове снабдевања додатним услугама или прекида услуга које проистичу из употребе интернет стране www.masairasa.rs, иако је понуђач упознат са могућношћу штете ове врсте.

Измена општих услова

Понуђач задржава право на било какве измене, делимичне или у целини, било ког дела општих услова без посебне најаве и без ограничења. Измене важе од тренутка објављивања на веб-сајту. Понуђач се обавезује да ће важећи услови увек једноставно бити доступни на интернет адреси www.masairasa.rs.
Понуђач може било када да неограничено измени, укине или прекине било који део услуге, као и приступ било којој карактеристици услуге, апликације, базе података или појединачних садржаја. Исто тако, понуђач може да успостави додатна ограничења на одређене карактеристике и делове услуга или да ограничи појединачном кориснику или регистрованом кориснику приступ деловима или целокупној услузи без претходног обавештења.

Решавање спорова

За питања, примедбе и жалбе које се односе на услуге интернет стране www.masairasa.rs, најпре се обратите на електронску адресу masairasa@klett.rs. Издавачке куће KLETT д.о.о., Београд, која је наведена на почетку ових општих услова.

Надлежност за спорове

За спорове који проистичу из употребе услуга веб-сајта ових општих услова, користи се искључиво право Републике Србије. Све стране уговора, без обзира на њихову стварну географску локацију, националну припадност или повезаност, сагласне су да су у оквиру ове услуге везане искључиво за право Републике Србије. За спорове у вези са овим споразумом не важе одредбе Конвенције УН о уговорима за међународну продају робе. За све спорове и правне поступке у вези са овим споразумом, коришћењем услуга и радом услуга је искључиво надлежан суд у Београду.